Om vigtigheden af begrænset hæftelse. Skatteoptimering

Du risikerer kun dit kapitalindskud og din tid i selskaber med begrænset ansvar.

Ubegrænset ansvar i personlige virksomheder har været ødelæggende for alt for mange mennesker. Det er helt unødvendigt og elimineres fuldstændig med rette omhu.

Man KAN leve med en selskabsbeskatning på 25% efter alle relevante fradrag.

Du undgår den marginelle topskat på 70-80% medregnet indirekte skatter. CEPOS siger 71.2%

Hertil kommer ofte yderligere skat som følge af Skats arbitrære afgørelser og systematiske nægtelse af legitime fradrag.

Virksomhedsordningen er ikke for hvide mennesker og den marginelle topskat kan udløses på ubelejlige tidspunkter.

Man KAN ikke tale med Skat på trods af skatteministerens udtalelse herom på iværksættermessen i 2006.

Du risikerer ikke personligt konsekvenser af skønsmæssige ansættelser og arbitrære afgørelser fra ToldSkat.

ToldSkat og andre kreditorer kan næppe fratage dig kontrollen over dine forretninger i SMBA-selskaber.

Du kan lave så mange selskaber, som det er ønskeligt og relevant for dine projekter med optimal risikominimering.

Du kan undgå dyre advokatomkostninger, da du i hvert projekt kun risikerer dit indskud og derfor kun i begrænset omfang løber en risiko for at noget kan gå galt. Reduktion af risici kan nemt og billigt opnås.

Du opnår fleksibilitet og forretningsforsøg opmuntres indirekte.

Comments are closed.